Periodiškai atliekami techninės priežiūros darbai yra esminė sąlyga, užtikrinanti puikiausias Jūsų „Cummins Power“ generatoriaus charakteristikas ir ilgą jo eksploatavimo laikotarpį. Tiesiog vadovaukitės šiais penkiais paprastais patarimais.

  1. Vadovaukitės naudotojo instrukcijoje pateikta detalesne informacija apie įprastai periodiškai atliekamus generatoriaus techninės priežiūros darbus. (Tai geriausias „vaistas ligų prevencijai“.)
  2. Jei savo generatorių(-ius) eksploatuojate karštoje ar dulkėtoje aplinkoje, techninės priežiūros darbus atlikite dažniau.
  3. Pildykite Jūsų atliekamų techninės priežiūros darbų ir eksploatavimo laiko žurnalą. Tai padės optimizuoti tarnavimo laiką ir pagrįsti pretenzijas dėl garantijos.
  4. Išmetamųjų teršalų kontrolės prietaisų ir sistemų techninės priežiūros, pakeitimo ar remonto darbus galite atlikti bet kurioje variklių remonto darbus atliekančioje įstaigoje arba individualiai. Vis dėlto garantijoje numatytus darbus visada atlikite tik įgaliotoje „Cummins“ prekybos ar platintojo atstovybėje.
  5. Visada pasikonsultuokite su „Cummins“ prekybos atstovybe ir/ arba sertifikuotu technikos specialistu, nepriklausomai nuo to, kokius darbus Jums reikia atlikti.

 

Užsisakykite priežiūros paslaugas ir atsargines dalis

Jūsų vardas*

El. pašto adresas*

Įmonės pavadinimas*

Telefono numeris

Įrenginio pavadinimas ir modelis*

Variklio serijos numeris/ESN*

Tikslas

Papildomos pastabos