Vispārēja informācija

Cummins Power Generation  ģeneratori ir ikvienas objektā esošas energosistēmas sirds. Ģeneratoragregāti sastāv no dzinēja, kas darbojas ar dīzeļdegvielu, dabasgāzi vai propānu, un ģeneratora, kas atkarībā no pielietojuma nodrošina 50Hz vai 60Hz jaudu. PowerCommand™ modeļi un mūsu digitālā centrālā vadības ierīce nodrošina sinhronizāciju ar citiem ģeneratoriem vai tīklu. Mūsu ģeneratoragregāti ir projektēti un izgatavoti tā, lai tie atbilstu jūsu prasībām attiecībā uz uzticamību, jaudas kvalitāti, nominālo veiktspēju un efektīvu ekspluatāciju.

  • Cummins ģeneratori

    Cummins dīzeļdzinēju  elektroģeneratori  ir pieejami ar jaudu no 10 kW līdz 2.5 MW. Šie tīrie, mūsdienīgie dīzeļdegvielas ģeneratori ar izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu ir piemēroti gan avārijas energosistēmām, gan pastāvīgai elektrobarošanai.

    Cummins ģeneratori
  • Cummins Onan ģeneratoragregāti

    Cummins Onan ģeneratori ir paredzēti plašam pielietojumam, tai skaitā RV ģeneratorus dzīvojamajiem vagoniņiem un treileriem, jūras ģeneratorus laivām un jahtām, mobilos ģeneratorus ugunsdzēsības un glābšanas automašīnām, tehniskajiem un specializētajiem transportlīdzekļiem, dzīvojamās klases ģeneratorus mājas avārijas energosistēmām un pārnēsājamos ģeneratorus mājām, kempingiem un darba objektiem. Jūs varat arī iegūt informāciju par Cummins  Comfort Guard  APU ģeneratoriem augstas noslodzes kravas automašīnu darbam tukšgaitā.